หัวข้อกิจกรรมหัวแหลมวันเดียวที่โรงเรียน

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับ: ครู และ ผู้ปกครอง ลักษณะกิจกรรม: บรรยาย และถามตอบ   การพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในศตวรรษที่21 (Key Focus for 21st Century Gifted Student Development) สำหรับ: นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 – ม.4 ลักษณะกิจกรรม: workshop 8.30 – 16.00 น. จำนวนนักเรียน: ประมาณ 30 – 60 คน   “เด็กเก่ง จะเป็นคนดี จะเพิ่มความสามารถและศักยภาพให้กับตนเอง ได้อย่างไร” ใน workshop นี้ นักเรียนจะได้ทบทวน ทำความเข้าใจ และเรียนรู้ใน ประเด็นและความหมายของ ความเก่ง ความสามารถพิเศษ (Giftedness) ความดี และนักเรียนเองจะค้นพบมันได้อย่างไร นักเรียนจะมีวิธีการหรือขบวนการที่จะเพิ่มความสามารถ เพิ่มศักยภาพ เพิ่มความดีให้กับตัวเองได้อย่างไร เป็นต้น […]

เอกสารประกอบการสมัครค่าย Hualaem Summer Camps 2017

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ reg.hualaem.or.th หรือดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งอีเมล์มาที่ contact@hualaem.or.th สำหรับทุกค่าย: ค่ายช่วงที่ 1 (วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม – วันเสาร์ที่ 8 เมษายน): ค่ายช่วงที่ 2 (วันพุธที่ 19 เมษายน– วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน): ค่ายช่วงที่ 3 (ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน – วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน): ค่ายช่วงที่ 4 (ระหว่างวันศุกร์ที่ 28 เมษายน  – วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม):

เอกสารประกอบการสมัคร – Hualaem October Camps 2016

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ hualaem.me หรือดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งอีเมล์มาที่ contact@hualaem.or.th สำหรับทุกค่าย: ค่ายช่วงที่ 1 (8-12 ตุลาคม 2559): ค่ายช่วงที่ 2 (12-16 ตุลาคม 2559): หลักสูตรพัฒนาเป็น TA:

เอกสารประกอบการสมัคร – Hualaem Summer Camps 2016

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ hualaem.me หรือดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งอีเมล์มาที่ contact@hualaem.or.th สำหรับทุกค่าย: ค่ายช่วงที่ 1 (27 มีนาคม – 9 เมษายน): ค่ายช่วงที่ 2 (19 เมษายน – 24 เมษายน): ค่ายช่วงที่ 3 (25 เมษายน – 30 เมษายน):

ค่ายหัวแหลม “มาเรียน มาเล่น เป็นภาษาอังกฤษ” – เชียงของ

ค่ายหัวแหลม  “มาเรียน มาเล่น เป็นภาษาอังกฤษ”  – เชียงของ โดยมูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม ณ บ้านหัวแหลม – เชียงของ จังหวัดเชียงราย – เหนือสุดประเทศไทย เหมาะสำหรับ     นักเรียนประถมปลาย – มัธยมต้น – มัธยมปลาย วันและเวลา      ระหว่างที่ 15 – 18  ตุลาคม 2555 รายงานตัว         วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00 – 14.00 น. ที่ บ้านหัวแหลม เชียงของ ค่ายปิด               วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม […]