โครงการ คัดเลือกนักเรียนหัวแหลมเพื่อเป็นตัวแทนไปเข้าค่ายหัวแหลมต่างประเทศ 2019

เปิดรับสมัครนักเรียนหัวแหลมระดับมัธยมศึกษา ที่เคยเป็นพี่ทีมในชั้นเรียน ผ่านการปฏิบัติหน้าที่เป็นพี่ทีม/ผู้ช่วยพี่ทีมในค่ายหัวแหลมเชียงของ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี เคยเรียน HA-Prep หรือ Hualaem Academy แล้ว มีความเชื่อมั่น สามารถเดินทางไปใช้ชีวิตและเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนในต่างประเทศเป็นเวลา 3 อาทิตย์ และพร้อมที่จะกลับมาทำหน้าที่เป็นพี่หัวแหลมให้กับน้องหัวแหลมรุ่นต่อๆ ไป

มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคมจะคัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมเพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนหัวแหลมไปเข้าค่ายที่ต่างประเทศ โดยจะหารือกับนักเรียนเพื่อเลือกเรียนหลักสูตรที่เหมาะกับนักเรียนแต่ละคน

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาที่ประกอบด้วย ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและอุปกรณ์ ค่าทำวีซ่าเข้าประเทศ ค่าเดินทางและค่ากินอยู่ในระหว่างเข้าค่าย และจะไปเข้าค่ายที่ต่างประเทศ ช่วงระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562

ใบประกาศรับสมัครค่ายหัวแหลมต่างประเทศ CTY 2019

โครงการนี้ เป็นความร่วมมือ 3  ฝ่าย   ประกอบด้วย

 1. มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม เจ้าของโครงการ เป็นผู้คัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสม ให้คำแนะนำการเลือกหลักสูตรการสมัคร การติดต่อ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายขอวีซ่าเข้าประเทศ และค่าเดินทางไปและกลับจากกรุงเทพถึงค่าย (เป็นเงิน ประมาณ 85,000.- บาท)
 2. The Johns Hopkins Center for Talented Youth เป็นผู้จัดค่าย CTY Summer Camps พิจารณาให้การสนับสนุนเป็นทุนช่วยเหลือนักเรียนโดยยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่ากินอยู่ในค่าย (เป็นเงินประมาณ 175,000. – บาท)
 3. นักเรียนและผู้ปกครองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเตรียมตัวและเงินใช้จ่ายส่วนตัว ประมาณไม่เกิน 10,000 บาท

(ในกรณีที่นักเรียนไม่มีความพร้อมในส่วนนี้สามารถขอทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจากมูลนิธิหัวแหลมฯ ได้)

ขั้นตอนการสมัครและคัดเลือก

 1. นักเรียนส่งเอกสารสมัคร ใบสมัคร 1A, ใบสมัคร 2A – CTYT – 19, ข้อเขียนไทย 1 ฉบับ และ ข้อเขียนอังกฤษ1 ฉบับ ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2562
  1. ใบสมัคร 1a-cty
  2. ใบสมัคร 2a-cty
 2. มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม จะคัดเลือกนักเรียนจากข้อเขียนที่ส่งสมัคร เพื่อเข้ารับการทดสอบและสัมภาษณ์ ในช่วงค่าย Hualaem Academy ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 6 เมษายน2562
 3. มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคมจะคัดเลือกนักเรียนและหารือกับนักเรียนเพื่อเลือกเรียนหลักสูตร ที่เหมาะสม
 4. ประกาศผล ก่อนปิดค่าย Hualaem Academy (หมายเหตุ –การพิจารณาและตัดสินเป็นสิทธิของทางมูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคมเท่านั้น)
 5. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมีการเตรียมตัวดังนี้
  • อยู่ค่ายต่อ (หลังค่าย HA) เพื่อเตรียมตัวเบื้องต้นในวันที่ 7 เมษายน 2562 และกลับบ้าน เช้าวันที่ 8 เมษายน 2562
  • มาเข้าหลักสูตร CTY Prep ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2562

การสมัคร (สมัครได้ตั้งแต่18 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2562)

 1. นักเรียนส่งใบสมัคร-1A, ใบสมัคร – 2A – CTYT -19 + รูปถ่ายปัจจุบัน
 2. ศึกษาข้อมูลจาก  https://cty.jhu.edu/summer/grades7-12/academic/index.html หลักสูตร Academic Explorations for Grades 7 and Above และ Civic Leadership Institute (Grades 9-12)
 3. ส่งข้อเขียนภาษาไทย – เขียนข้อเขียนบรรยาย เป็นภาษาไทย ความยาวไม่ต่ำกว่า 1000 คำ (โดยใช้ Font  Angsana New ขนาดอักษร 16 )  โดยนักเรียนเป็นผู้ตั้งชื่อข้อเขียนเองและเขียนบรรยายครอบคลุมเรื่องหลักๆ ดังต่อไปนี้
  • เลือกหลักสูตรที่สนใจ2 อันดับ และบรรยายเหตุผล ทำไมถึงเลือกหลักสูตรที่จะไปเรียน ดังกล่าว
  • นักเรียนคิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติอย่างไรจึงเหมาะสมจะได้โอกาสรับทุนนี้
  • มองไปข้างหน้านักเรียนเห็นภาพตัวเองอยู่ในบทบาทใดในสังคม
 4. ส่งข้อเขียนภาษาอังกฤษ  –  เขียนบรรยายเป็นภาษาอังกฤษความยาวไม่น้อยกว่า500 คำ ตามโจทย์ต่อไปนี้

Passion drives people to great heights. Passionate men and women create history of human progress. What is your passion? Where will your passion lead you?

 1. ส่งสมัครมาที่ อีเมล์ contact@hualaem.or.th หรือทางไปรษณีย์ ส่งมาที่  มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม  197 สุขุมวิท 31  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 โทรศัพท์ :  02-2593570

การตอบยืนยันการได้รับเอกสาร – จะมีการตอบยืนยันให้ผู้สมัครว่า “ได้รับเอกสารสมัคร” หากไม่ได้รับตอบให้ทำการสมัครซ้ำหรือสอบถามทางอีเมล์หรือโทร พี่ตาล 092-4289112 หรือ 02-2593570

Posted in Announcement.