เอกสารประกอบการสมัครค่าย Hualaem October Camps 2019

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งอีเมล์มาที่ contact@hualaem.or.th

สำหรับทุกหลักสูตร:

ใบสมัคร 1a-October-2019 - Excel
ใบสมัคร 1a-October-2019 - Word

ใบสมัคร 2a-October-2019 (นักเรียนใหม่)
ใบสมัคร 2a-October-2019 (นักเรียนปัจจุบัน)

ค่าย – 1   ระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2562

Hualaem Development-1 (HD-1)

ใบข้อเขียนหลักสูตร HD-1
ใบข้อเขียนหลักสูตร TA ผู้ช่วยครู
ใบข้อเขียนหลักสูตร พี่ทีมในห้องเรียน
ใบข้อเขียนหลักสูตร ผู้ช่วยพี่ทีมในห้องเรียน

Hualaem Academy Preparation (HA-Prep)

ใบข้อเขียนหลักสูตร HA-prep
ใบข้อเขียนหลักสูตร TA ผู้ช่วยครู
ใบข้อเขียนหลักสูตร พี่ทีมในห้องเรียน
ใบข้อเขียนหลักสูตร ผู้ช่วยพี่ทีมในห้องเรียน

ค่าย – 2   ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2562

Hualaem English Enhancement-1 (HE-1)

ใบข้อเขียนหลักสูตร HE-1
ใบข้อเขียนหลักสูตร TA ผู้ช่วยครู
ใบข้อเขียนหลักสูตร พี่ทีมในห้องเรียน
ใบข้อเขียนหลักสูตร ผู้ช่วยพี่ทีมในห้องเรียน

หลักสูตร “เป้าหมายสู่การเรียนที่สูงขึ้นและการสอบทุน”

ใบข้อเขียนหลักสูตร “เป้าหมายสู่การเรียนที่สูงขึ้นและการสอบทุน”
ใบข้อเขียนหลักสูตร TA ผู้ช่วยครู
ใบข้อเขียนหลักสูตร พี่ทีมในห้องเรียน
ใบข้อเขียนหลักสูตร ผู้ช่วยพี่ทีมในห้องเรียน

Posted in Announcement.