ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้ทุนเข้าค่ายหัวแหลม 2021

นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกทุกคน เสมือนตัวแทนของโรงเรียน ของจังหวัด ของพื้นที่ ต่างก็มีบทบาทที่จะมารับการพัฒนาแบบหัวแหลมแบบองค์รวม เพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ในวิชาการต่าง และเพิ่มความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น

รายชื่อนักเรียนได้รับทุนเข้าค่ายหัวแหลม-2021

นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการจัดหลักสูตรและบทบาทตามที่เหมาะสมของแต่ละคน และมีการให้เข้าในหลักสูตรที่สูงขึ้น ยากขึ้น หรือให้รับบทบาทที่มากขึ้น ให้เข้มข้นขึ้น เพื่อชดเชยกับที่เสียโอกาสพัฒนาไป 1 ปีจากสถานการณ์โควิด-19

นักเรียนที่มีรายชื่อในประกาศ ให้ยืนยันการรับทุนหัวแหลมครั้งนี้ ภายในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564

ให้ส่ง ใบยืนยันรับทุนเข้าค่ายหัวแหลม-2021 มาทางอีเมล์ (สำเนาถ่ายรูปหรือสแกนได้) และนำตัวจริงมาส่งตอนรายงานตัวเข้าค่าย

นักเรียนที่มีช่วง Break ก่อนเริ่มค่าย-2 (หลังบ่าย 2 โมง 25 เมษายน  – 26 เมษายน – และ ก่อนบ่าย 2 โมง 27 เมษายน 2564) สามารถพักต่อในค่ายได้ โดยมีพี่ทีมจัดบ้าน จะดูแล และจัดกิจกรรมให้

นักเรียนช่วง Break ก่อนเริ่มค่าย-2 ที่มีบ้านอยู่ใกล้ จะเดินทางกลับบ้านและมาเข้าค่าย-2 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 ได้ โดยต้องแจ้งล่วงหน้าตอนยืนยันรับทุนเข้าค่ายหรือก่อนปิดค่าย-1

การจัดทีมจัดบ้านค่าย-1 จะเริ่ม 8.30 น. ของวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 ให้ พี่ทีม ผู้ช่วยพี่ทีม จัดบ้านให้เดินทางมาถึงค่ายก่อนเริ่มจัดค่าย หากจะมาถึงในวันที่ 10 เมษายน 2564 ให้แจ้งกำหนดการเดินทางให้ครูทราบตอนยืนยันรับทุนเข้าค่าย ที่ contact@hualaem.or.th เพื่อจัดเตรียมที่พัก

การจัดทีมจัดบ้านค่าย-2 จะเริ่ม 8.30 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2564 พี่ทีม ผู้ช่วยพี่ทีม ส่วนใหญ่จะอยู่ในค่ายแล้ว ส่วนที่จะเดินทางมาเพิ่ม ให้เดินทางมาถึงค่ายก่อนเริ่มจัดค่าย ให้แจ้งกำหนดการเดินทางให้ครูทราบตอนยืนยันรับทุนเข้าค่าย ที่ contact@hualaem.or.th เพื่อจัดเตรียมที่พัก

สิ่งที่ต้องเตรียมมาค่าย

เสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัว / เสื้อกันหนาว หรือ เสื้อวอร์ม / หมวก / ถุงสำหรับใส่ผ้าส่งซัก

รองเท้ากีฬา รองเท้าเตะ / เสื้อกันฝน และ ร่ม /

กระบอกใส่น้ำส่วนตัว

ลูกปิงปอง 2 ลูก / สมุดจดงาน 1 เล่ม / ปากกาลูกลื่นสีดำ 2 ด้าม

ยารักษาโรคประจำตัว

หน้ากากอนามัย ให้พอระหว่างอยู่ในค่าย / แอลกอฮอลเจล ล้างมือ

เงินค่าขนม เงินค่าซักเสื้อผ้า (ซัก+รีด ชิ้นละ 5-7 บาท)

การรายงานตัวเข้าค่าย-1   รายงานตัวเข้าค่ายได้ วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลา  13.00-14.00 น. (ค่ายเปิด 14.00 น.)

ค่ายปิด วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

Break ก่อนเริ่มค่าย-2       นักเรียนอยู่ในค่ายต่อ มีกิจกรรมจัดทีมจัดบ้าน และกิจกรรมที่พี่จัดให้

นักเรียนที่อยู่ใกล้ จะกลับบ้านและมารายงานตัวข้าค่าย-2 ได้ ให้แจ้งตอนยืนยันรับทุนเข้าค่าย

การรายงานตัวเข้าค่าย-2   รายงานตัวเข้าค่ายได้ วันอังคารที่  27 เมษายน 2564 เวลา 13.00-14.00 น.(ค่ายเปิด 14.00 น.)

ค่ายปิด วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา14.00 น.

การรายงานตัวเข้าค่าย-3   รายงานตัวเข้าค่ายได้ วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม เวลา  13.00-14.00 น. (ค่ายเปิด 14.00 น.)

ค่ายปิด วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา14.00 น.

Posted in Announcement.