ค่าย Hualaem Summer Camps 2020 (นักเรียนปัจจุบัน)

ค่ายหัวแหลม-ต่อเนื่อง 2020 เป็น Summer Residential Camps ช่วงปิดภาคการศึกษา ที่ พี่ๆ เพื่อนๆ น้อง ๆ หัวแหลม จะกลับมาบ้านหัวแหลม-เชียงของมาอยู่ด้วยกัน มาเรียนรู้และพัฒนาต่อเนื่องด้วยกัน มาช่วยกันจัดค่ายและดูแลน้อง ๆ รุ่นใหม่ที่มาจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

โดยในปีนี้ Hualaem Summer Camps 2020 นี้ จะมี 4 ค่าย ดังนี้
ค่าย-1   ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม  –  4   เมษายน 2563
ค่าย-2   ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 22  เมษายน 2563
ค่าย-3   ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 26  เมษายน 2563
ค่าย-4   ระหว่างวันที่ 27 เมษายน –  1  พฤษภาคม 2563

ใบประกาศ 2020 Summer Camps (นักเรียนปัจจุบัน)

พวกเราสามารถเลือกเรียน  HA-2, HA-4 ในกลุ่มหลักสูตร Hualaem Academy,
เลือกเรียน HD-2, HD-3 (มี 2 รอบ), HD-4 ในกลุ่มหลักสูตร Hualaem Development,
เลือกเรียน HE-2, HE-3, HE-4 ในกลุ่มหลักสูตร Hualaem English Enhancement

และในกลุ่มหลักสูตรหัวแหลมสร้างคุณประโยชน์ (HualaemService – HS) ในบทบาทพี่จัดทีมจัดบ้าน พี่ทีมค่ายผู้ช่วยพี่ทีมค่าย พี่ TA พี่ทีมในห้องเรียน (GroupLeader-GL) ผู้ช่วยพี่ทีมในห้องเรียน (Assistant GroupLeader-AGL)

และมีหลักสูตร Pre-HA เป็นหลักสูตรที่เปิดพิเศษนำร่องให้กับนักเรียนมัธยมต้นที่ขึ้น ม.1, ม.2, ม.3 ในปีการศึกษาหน้า 2563
รับจำนวนจำกัด 10 คน นักเรียนที่ได้สิทธิ์สมัครจะเป็นนักเรียนหัวแหลมที่เคยเข้าค่ายเชียงของแล้ว

แนะนำหลักสูตร Pre-HA

หลักสูตรที่เปิด

กลุ่มหลักสูตร บทบาท และหลักสูตร ใน Hualaem Summer Camps 2020

ตรวจสอบหลักสูตรที่สมัครได้ – pdf

แนวทางในการเลือกหลักสูตร

สถานที่จัดค่าย : บ้านหัวแหลม-เชียงของ ริมแม่น้ำโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัคร                 วันศุกร์     ที่  31 มกราคม   2563  
หมดเขต                 วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  
ประกาศผล             วันศุกร์     ที่  6  มีนาคม      2563  
ยืนยันการเข้าค่าย   วันศุกร์     ที่ 13 มีนาคม      2563  

เอกสารการสมัคร

1. ใบสมัครค่ายหัวแหลม 1A
2. ใบสมัครค่ายหัวแหลม 2A-ต่อเนื่อง
3. หนังสือคำยินยอมจากพ่อหรือ แม่ หรือ ผู้ปกครอง (อยู่ท้ายใบสมัคร 2A-ต่อเนื่อง)
4. รูปถ่าย (รูปนักเรียนปัจจุบัน) ติดในใบสมัคร 2A-ต่อเนื่อง
5. ใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) สำเนา
6. ใบข้อเขียนหลักสูตรที่เลือก

***Download ใบสมัครได้ที่นี่***

เอกสารประกอบการสมัคร – Hualaem Summer Camp 2020 (นักเรียนปัจจุบัน)

การสมัคร

สมัครทางอีเมล์มาที่ contact@hualaem.or.th   พร้อม attach ไฟล์ 1A, 2A-ต่อเนื่อง (สแกนได้), ไฟล์ข้อเขียนตามหลักสูตร, สำเนาใบปพ.1 (สแกนได้)

การตอบยืนยันการได้รับเอกสาร

จะมีการตอบยืนยันให้ผู้สมัครว่า “ได้รับเอกสารสมัคร” หากไม่ได้รับตอบให้ทำการสมัครซ้ำหรือสอบถามทางอีเมล์หรือโทรพี่ตาล 092-428-9112 หรือ 02-2593570

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถส่งทางอีเมล์จะสมัครทางไปรษณีย์ EMS

ต้องแจ้งให้ทราบด้วยเพื่อเตรียมผู้รับเอกสาร ส่งเอกสารทางไปรษณีย์EMS มาที่ มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม 197 สุขุมวิท 31 (สวัสดี) เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

การเดินทางมาค่าย การเดินทางเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้

นักเรียนจะเดินทางไป-กลับระหว่างบ้านกับค่ายโดยมากับผู้ปกครอง หรือ ครูที่โรงเรียน หรือ มาพร้อมเพื่อน ๆ (เดินทางด้วยตัวเอง) นักเรียนที่เดินทางเป็นหมู่คณะให้ติดต่อกับโรงเรียนซึ่งจะสามารถจัดรถและครูมาส่งและรับกลับได้

Posted in Announcement.