เอกสารประกอบการสมัครค่าย Hualaem Summer Camps 2020 (นักเรียนปัจจุบัน)

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งอีเมล์มาที่ contact@hualaem.or.th

สำหรับทุกหลักสูตร:

ใบสมัคร 1a-Summer-2020 – Excel

ใบสมัคร 2a-Summer-2020 (นักเรียนปัจจุบัน) - Word
ใบสมัคร 2a-Summer-2020 (นักเรียนปัจจุบัน) - PDF

ค่าย – 1   ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม  –  4 เมษายน 2563

หลักสูตร Pre-HA
ใบข้อเขียนหลักสูตร Pre-HA

หลักสูตร Hualaem Academy – 2
ใบข้อเขียนหลักสูตร HA-2
ใบข้อเขียน TA
ใบข้อเขียน พี่ทีมในห้องเรียน
ใบข้อเขียน ผู้ช่วยพี่ทีมในห้องเรียน

หลักสูตร Hualaem Academy – 4
ใบข้อเขียนหลักสูตร HA-4
ใบข้อเขียน TA
ใบข้อเขียน พี่ทีมในห้องเรียน
ใบข้อเขียน ผู้ช่วยพี่ทีมในห้องเรียน

ค่าย – 2   ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 22 เมษายน 2563

หลักสูตร Hualaem Development – 1
ใบข้อเขียน TA
ใบข้อเขียน พี่ทีมในห้องเรียน
ใบข้อเขียน ผู้ช่วยพี่ทีมในห้องเรียน

หลักสูตร Hualaem English Enhancement – 2
ใบข้อเขียนหลักสูตร HE-2
ใบข้อเขียน TA
ใบข้อเขียน พี่ทีมในห้องเรียน
ใบข้อเขียน ผู้ช่วยพี่ทีมในห้องเรียน

ค่าย – 3   ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 26 เมษายน 2563

หลักสูตร Hualaem English Enhancement – 1
ใบข้อเขียน TA
ใบข้อเขียน พี่ทีมในห้องเรียน
ใบข้อเขียน ผู้ช่วยพี่ทีมในห้องเรียน

หลักสูตร Hualaem Development – 2
ใบข้อเขียนหลักสูตร HD-2
ใบข้อเขียน TA
ใบข้อเขียน พี่ทีมในห้องเรียน
ใบข้อเขียน ผู้ช่วยพี่ทีมในห้องเรียน

หลักสูตร Hualaem Development – 3 รอบ ที่ 1
ใบข้อเขียนหลักสูตร HD-3
ใบข้อเขียน TA
ใบข้อเขียน พี่ทีมในห้องเรียน
ใบข้อเขียน ผู้ช่วยพี่ทีมในห้องเรียน

ค่าย – 4   ระหว่างวันที่ 27 เมษายน –  1 พฤษภาคม 2563

หลักสูตร Hualaem English Enhancement – 3
ใบข้อเขียนหลักสูตร HE-3
ใบข้อเขียน TA
ใบข้อเขียน พี่ทีมในห้องเรียน
ใบข้อเขียน ผู้ช่วยพี่ทีมในห้องเรียน

หลักสูตร Hualaem English Enhancement – 4
ใบข้อเขียนหลักสูตร HE-4
ใบข้อเขียน TA
ใบข้อเขียน พี่ทีมในห้องเรียน
ใบข้อเขียน ผู้ช่วยพี่ทีมในห้องเรียน

หลักสูตร Hualaem Development – 3 รอบ ที่ 2
ใบข้อเขียนหลักสูตร HD-3
ใบข้อเขียน TA
ใบข้อเขียน พี่ทีมในห้องเรียน
ใบข้อเขียน ผู้ช่วยพี่ทีมในห้องเรียน

หลักสูตร Hualaem Development – 4
ใบข้อเขียนหลักสูตร HD-4
ใบข้อเขียน TA
ใบข้อเขียน พี่ทีมในห้องเรียน
ใบข้อเขียน ผู้ช่วยพี่ทีมในห้องเรียน

Posted in Announcement.