เอกสารประกอบการสมัครค่าย Hualaem Summer Camps 2020 (นักเรียนใหม่)

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งอีเมล์มาที่ contact@hualaem.or.th

สำหรับทุกหลักสูตร:

ใบสมัคร 1a-Summer-2020 - Word
ใบสมัคร 1a-Summer-2020 – Excel
ใบสมัคร 2a-Summer-2020 (นักเรียนใหม่)

Hualaem Development-1 (HD-1)   18 – 22 เมษายน 2563

ใบข้อเขียนหลักสูตร HD-1

Hualaem English Enhancement-1 (HE-1)   22 – 26 เมษายน 2563

ใบข้อเขียนหลักสูตร HE-1

Posted in Announcement.