ค่าย Hualaem Summer Camps 2021

ค่ายหัวแหลม-2021 จัดที่บ้านหัวแหลม-เชียงของเหมือนเดิม และเสมือนเลื่อนนักเรียนค่าย 2020 มาปี 2021 แทน เป็น Summer Residential Camps ที่ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ หัวแหลม จะกลับมาบ้านหัวแหลม-เชียงของ มาอยู่ด้วยกัน มาเรียนรู้และพัฒนาต่อเนื่องด้วยกัน มาช่วยกันจัดค่ายและดูแลน้อง ๆ ที่มาจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ปี 2021 นี้ จะมี 3 ค่าย

นักเรียนเลือก กิจกรรม หลักสูตร บทบาท ตามความสนใจ ได้แก่

 1. จัดทีมจัดบ้าน ค่าย-1 วันที่ 11 เมษายน 2021
 2. ค่าย-1 HA1 และ HA3 ระหว่างวันที่ 12-25 เมษายน 2021
 3. จัดทีมจัดบ้าน ค่าย-2 วันที่ 26 เมษายน 2021
 4. ค่าย-2 HD-2 / HE-3 / HE-4 ระหว่างวันที่ 27 เมษายน-1 พฤษภาคม 2021
 5. ค่าย-3 HE-2 / HD-3 / HD-4 ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2021
9.นักเรียนอิง2020-หลักสูตร.pdf

นักเรียนที่จะเข้าค่าย – แจ้งความจำนงค์เข้าค่าย ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ถึง วันที่ 21 มีนาคม 2564

นักเรียนที่ตั้งใจจะเข้าค่ายส่งอีเมล์พร้อมแนบไฟล์ excel ( 8.ไฟล์แจ้งเข้าค่าย-2021.xlsx) รายละเอียดหลักสูตรที่เลือก ไปที่ contact@hualaem.or.th

นักเรียนหัวแหลมช่วยกันส่งข่าวค่ายให้เพื่อนๆ โรงเรียน จังหวัด เดียวกันได้ทราบและดำเนินการได้ทัน

นักเรียนสามารถใช้คำแนะนำการเลือกหลักสูตรเรียนเพื่อประกอบการตัดสินใจได้

นักเรียนที่มีรายชื่อจากค่าย 2020 สามารถดูตารางหลักสูตรที่สามารถลงได้

นักเรียนที่ยังไม่มีชื่อในค่าย 2020 ให้เลือกจากคำแนะนำการเลือกหลักสูตรเรียน และสอบถามได้ที่ทางอีเมล์หรือไลน์กลุ่มหัวแหลม

นักเรียน ม.6 ที่มีภาระกิจต้องไปสัมภาษณ์เพื่อเข้ามหาวิทยาลัย สามารถลาไปกิจธุระระหว่างค่ายได้

ประกาศรายชื่อ นักเรียนและหลักสูตร ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

การเลือกหลักสูตร กิจกรรม และบทบาท ในค่ายหัวแหลม 2021

นักเรียนแต่ละคนจะวางแผนว่า จะเข้าค่ายไหน จะเลือกเรียนอะไร จะทำกิจกรรมในบทบาทอะไร เป็นต้น

และสามารถดูแนวการเลือกดังต่อไปนี้

 1. นักเรียนหัวแหลมที่เรียน HD-1 และ HE-1 จากค่ายก่อน ก็เรียนต่อ HD-2 และ HE-2
 2. นักเรียนหัวแหลมที่เรียน HD-2 แล้วสามารถเลือกเรียนต่อ HD-3 และสามารถเลือกลงเป็น พี่ทีมในห้องเรียน(GL) หรือ ผู้ช่วยพี่ทีมในห้องเรียน (AGL) ของหลักสูตร HD-2
 3. นักเรียนหัวแหลมที่เรียน HD-Special Online 2563 ที่ยังไม่ได้เรียน HD-2 สามารถไปเรียน HD-3 หรือจะลงเรียน HD-2 ได้ หรือ สามารถเลือกลงเป็น พี่ทีมในห้องเรียน(GL) หรือ ผู้ช่วยพี่ทีมในห้องเรียน(AGL) ของหลักสูตร HD-2
 4. นักเรียนหัวแหลมที่เคยเรียน HD-3 สามารถเลือกเรียนต่อ HD-4 และสามารถเลือกลงเป็น พี่ทีมในห้องเรียน(GL) หรือ ผู้ช่วยพี่ทีมในห้องเรียน(AGL) ของหลักสูตร HD-2 หรือ HD-3 หรือ เลือกบทบาท TA ในหลักสูตร HD-2, HD-3
 5. นักเรียนหัวแหลมที่เคยเรียน HD-4 สามารถเลือกเลือกบทบาท TA ในหลักสูตร HD-2, HD-3, HD-4 และสามารถเลือกลงเป็น พี่ทีมในห้องเรีย(GL) หรือ ผู้ช่วยพี่ทีมในห้องเรียน(AGL) ของหลักสูตร HD-2 หรือ HD-3 หรือ HD-4
 6. นักเรียนหัวแหลมที่เคยเรียน HE-2 ก็สามารถเลือกเรียนต่อ HE-3 และสามารถเลือกลงเป็น พี่ทีมในห้องเรียน(GL) หรือ ผู้ช่วยพี่ทีมในห้องเรียน(AGL) ของหลักสูตร HE-2
 7. นักเรียนหัวแหลมที่เคยเรียน HE-3 ก็สามารถเลือกเรียนต่อ HE-4 และสามารถเลือกลงเป็น พี่ทีมในห้องเรียน(GL) หรือ ผู้ช่วยพี่ทีมในห้องเรียน(AGL) ของหลักสูตร HE-2 หรือ HE-3 หรือ เลือกบทบาท. TA ในหลักสูตร HE-2, HE-3
 8. นักเรียนหัวแหลมที่เคยเรียน HE-4 หรือ HE-Special ก็สามารถเลือกเลือกบทบาท TA ในหลักสูตร HE-2, HE-3, HE-4 และสามารถเลือกลงเป็น พี่ทีมในห้องเรียน(GL) หรือ ผู้ช่วยพี่ทีมในห้องเรียน(AGL) ของหลักสูตร HE-2 หรือ HE-3 หรือ HE-4
 9. นักเรียนหัวแหลม ที่เรียน HE-1 และ HA-Prep แล้ว แต่ยังไม่ได้เรียน HE-2 ให้ลงเรียน HE-3
 10. นักเรียนหัวแหลมที่เรียน HA-Prep และอยู่ชั้น ม.3 ขึ้น ม.4 และที่อยู่ ม.ปลาย ก็สามารถเลือกเรียน HA-1
 11. นักเรียนหัวแหลม ม.ปลาย ที่พร้อม แม้ไม่ได้เรียน HA-Prep สามารถเลือกเรียน HA-1 ได้
 12. นักเรียนหัวแหลมที่เรียน HA-1 แล้ว สามารถเลือกเรียนต่อ HA-3
 13. พี่หัวแหลมที่มีประสบการณ์ในการจัดทีมจัดบ้านและพี่หัวแหลมที่ต้องการฝึกการจัดทีมจัดบ้าน สามารถสมัครมาเป็นทีมจัดค่าย พี่จัดทีมจัดบ้าน (Camp Organizers)
 14. พี่หัวแหลมที่มีประสบการณ์ในค่ายหัวแหลมแล้ว สามารถสมัครมาเป็นพี่ทีมค่าย ผู้ช่วยพี่ทีมค่าย
 15. ค่ายหัวแหลม-2021 ไม่เปิด HD-1 และ HE-1 นักเรียนใหม่ให้คอยกิจกรรมที่จะประกาศในโอกาสต่อไป
 16. ค่ายหัวแหลม-2021 ไม่เปิด Pre-HA
Posted in Announcement.