ค่าย Hualaem Summer Camps 2020 (นักเรียนปัจจุบัน)

ค่ายหัวแหลม-ต่อเนื่อง 2020 เป็น Summer Residential Camps ช่วงปิดภาคการศึกษา ที่ พี่ๆ เพื่อนๆ น้อง ๆ หัวแหลม จะกลับมาบ้านหัวแหลม-เชียงของมาอยู่ด้วยกัน มาเรียนรู้และพัฒนาต่อเนื่องด้วยกัน มาช่วยกันจัดค่ายและดูแลน้อง ๆ รุ่นใหม่ที่มาจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยในปีนี้ Hualaem Summer Camps 2020 นี้ จะมี 4 ค่าย ดังนี้ค่าย-1   ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม  –  4   เมษายน 2563ค่าย-2   ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 22  เมษายน 2563ค่าย-3   ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 26  เมษายน 2563ค่าย-4   ระหว่างวันที่ 27 เมษายน –  […]

เอกสารประกอบการสมัครค่าย Hualaem Summer Camps 2020 (นักเรียนปัจจุบัน)

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งอีเมล์มาที่ contact@hualaem.or.th สำหรับทุกหลักสูตร: ค่าย – 1   ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม  –  4 เมษายน 2563 หลักสูตร Pre-HA หลักสูตร Hualaem Academy – 2 หลักสูตร Hualaem Academy – 4 ค่าย – 2   ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 22 เมษายน 2563 หลักสูตร Hualaem Development – 1 หลักสูตร Hualaem English Enhancement – 2 ค่าย – 3   ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 26 เมษายน […]

ค่าย Hualaem Summer Camps 2020 (นักเรียนใหม่)

ค่ายหัวแหลม 2020 เป็น โปรแกรมพัฒนาช่วงปิดภาคการศึกษา ( Summer Camps) ที่ให้นักเรียนจากจังหวัดต่าง ๆได้มาเจอกัน มาอยู่ด้วยกัน เรียนรู้และพัฒนาร่วมกันให้เป็นคนดี มีปัญญา และสร้างแต่สิ่งที่เป็นคุณ มีประโยชน์ทั้งต่อตนเองต่อผู้อื่น และ ต่อทุกสิ่งที่แวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ค่ายหัวแหลม เป็นค่ายที่มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคมเป็นผู้จัดขึ้น นักเรียนจะได้เรียนโดยตรงจากผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯที่เป็นอดีตนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (King’s Scholarship) และอดีตนักเรียนทุนรัฐบาลออสเตรเลีย (Colombo Plan Scholarship) นักเรียนจะได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองแบบองค์รวม (Whole person) ได้ฝึกเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเรียนได้ด้วยวิธีของตนเอง(Independent learner) ฝึกการมีสังคม การใช้ชีวิตและทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีความสุขในการเรียน นักเรียนจะได้เรียนในสิ่งที่ไม่มีในโรงเรียนปกติ โดยเริ่มจากหลักสูตรที่เตรียมให้เรียนรู้ด้วยตนเอง (Hualaem Development)  ตามด้วยหลักสูตรเพิ่มความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ที่สูงขึ้น (Hualaem English Enhancement) และหลักสูตรเตรียมให้มีความรอบรู้มีความพร้อมไปสู่การเรียนในมหาวิทยาลัย (Hualaem Academy) การรับสมัครนักเรียนใหม่ นักเรียนในปีการศึกษา 2563 กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.1, ม.2, ม.3, ม.4 และนักเรียนชั้น ป.6 ที่มีผลการเรียนดี […]