ค่าย Hualaem October Camps 2019

มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคมมีปรัชญาการพัฒนาหัวแหลม ให้พวกเราได้พัฒนาเป็นคนดี มีปัญญาและสร้างแต่สิ่งที่เป็นคุณ มีประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และ ต่อทุกสิ่งที่แวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ค่ายหัวแหลมให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบบองค์รวม ให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือทำ เรียนรู้ลึกซึ้งด้วยตนเอง ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เพิ่มความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น มีความรอบรู้ และมีความสามารถในการเรียนที่สูงขึ้นอย่างแท้จริง ค่ายหัวแหลมตุลาคม 2019 นี้ จะจัดที่บ้านหัวแหลม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 6-10 และ 10-14 ตุลาคม 2562 กำหนดการรับสมัครรับสมัคร                 วันพุธที่ 7 สิงหาคม2562หมดเขต                 วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ประกาศผล             วันจันทร์ที่ 9กันยายน 2562ยืนยันการเข้าค่าย   วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562กำหนดวันเข้าค่าย  […]

เอกสารประกอบการสมัครค่าย Hualaem October Camps 2019

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งอีเมล์มาที่ contact@hualaem.or.th สำหรับทุกหลักสูตร: ค่าย – 1   ระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2562 Hualaem Development-1 (HD-1) Hualaem Academy Preparation (HA-Prep) ค่าย – 2   ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2562 Hualaem English Enhancement-1 (HE-1) หลักสูตร “เป้าหมายสู่การเรียนที่สูงขึ้นและการสอบทุน”