ค่าย Hualaem October Camps 2019

มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคมมีปรัชญาการพัฒนาหัวแหลม ให้พวกเราได้พัฒนาเป็นคนดี มีปัญญาและสร้างแต่สิ่งที่เป็นคุณ มีประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และ ต่อทุกสิ่งที่แวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ค่ายหัวแหลมให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบบองค์รวม ให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือทำ เรียนรู้ลึกซึ้งด้วยตนเอง ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เพิ่มความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น มีความรอบรู้ และมีความสามารถในการเรียนที่สูงขึ้นอย่างแท้จริง ค่ายหัวแหลมตุลาคม 2019 นี้ จะจัดที่บ้านหัวแหลม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 6-10 และ 10-14 ตุลาคม 2562 กำหนดการรับสมัครรับสมัคร                 วันพุธที่ 7 สิงหาคม2562หมดเขต                 วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ประกาศผล             วันจันทร์ที่ 9กันยายน 2562ยืนยันการเข้าค่าย   วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562กำหนดวันเข้าค่าย  […]

เอกสารประกอบการสมัครค่าย Hualaem October Camps 2019

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งอีเมล์มาที่ contact@hualaem.or.th สำหรับทุกหลักสูตร: ค่าย – 1   ระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2562 Hualaem Development-1 (HD-1) Hualaem Academy Preparation (HA-Prep) ค่าย – 2   ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2562 Hualaem English Enhancement-1 (HE-1) หลักสูตร “เป้าหมายสู่การเรียนที่สูงขึ้นและการสอบทุน”

ค่าย Hualaem Summer Camps 2019 (นักเรียนปัจจุบัน)

ค่ายหัวแหลม-ต่อเนื่อง 2019 เป็น Summer Residential Camps ช่วงปิดภาคการศึกษา ที่ พี่ๆ เพื่อนๆ น้อง ๆ หัวแหลม จะกลับมาบ้านหัวแหลม-เชียงของมาอยู่ด้วยกัน มาเรียนรู้และพัฒนาต่อเนื่องด้วยกัน มาช่วยกันจัดค่ายและดูแลน้อง ๆ รุ่นใหม่ที่มาจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยในปีนี้ Hualaem Summer Camps 2019 นี้ จะมี 4 ค่าย ดังนี้ค่าย-1   ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม  –  6   เมษายน 2562ค่าย-2   ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 23  เมษายน 2562ค่าย-3   ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 27  เมษายน 2562ค่าย-4   ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – […]