เนื้อหาและหลักสูตร Hualaem Academy II

ค่ายหัวแหลมเชียงของปี 2555 1. การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในศาสตร์อื่นๆ ในหัวข้อนี้นักเรียนจะได้อ่านและเรียนรู้เกี่ยวกับการนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ใน “ศาสตร์” อื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, ฟิสิกส์, ชีววิทยา, เคมีวิทยา รวมถึงสังคมศาสตร์ต่างๆ เช่น เศรษฐศาสตร์, รัฐศาสตร์และจิตวิทยา เป็นต้น

ประกาศรับสมัครค่ายหัวแหลม 2555

สวัสดีเด็กหัวแหลมทุกคน ครูขอแจ้งข่าวดีเรื่องค่ายหัวแหลมสำหรับปีนี้  มีทั้งหมด 3 ค่าย และจัดที่ เชียงของ จังหวัดเชียงราย ใครพร้อมก็สมัครได้ทันที