โครงการ คัดเลือกนักเรียนหัวแหลมเพื่อเป็นตัวแทนไปเข้าค่ายหัวแหลมต่างประเทศ 2020

เปิดรับสมัครนักเรียนหัวแหลมเพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนไปเข้าค่ายหัวแหลมต่างประเทศ 2020 โดยมีคุณสมบัติผู้สมัครดังนี้ เป็นนักเรียนหัวแหลมระดับมัธยมศึกษา ที่เคยเป็นพี่ทีมในชั้นเรียน ผ่านการปฏิบัติหน้าที่เป็นพี่ทีม/ผู้ช่วยพี่ทีมในค่ายหัวแหลมเชียงของ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี เคยเรียน HA-Prep หรือ Hualaem Academy แล้ว มีความเชื่อมั่น สามารถเดินทางไปใช้ชีวิตและเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนในต่างประเทศเป็นเวลา 3 อาทิตย์  และพร้อมที่จะกลับมาทำหน้าที่เป็นพี่หัวแหลมให้กับน้องหัวแหลมรุ่นต่อๆ ไป มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคมจะคัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมเพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนหัวแหลมไปเข้าค่ายที่ต่างประเทศ โดยจะหารือกับนักเรียนเพื่อเลือกเรียนหลักสูตรที่เหมาะกับนักเรียนแต่ละคน นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาที่ประกอบด้วย ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและอุปกรณ์ ค่าทำวีซ่าเข้าประเทศ ค่าเดินทางและค่ากินอยู่ในระหว่างเข้าค่าย และจะไปเข้าค่ายที่ต่างประเทศ ช่วงระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2563 โครงการนี้ เป็นความร่วมมือ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม เจ้าของโครงการ เป็นผู้คัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสม ให้คำแนะนำการเลือกหลักสูตรการสมัคร การติดต่อ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายขอวีซ่าเข้าประเทศ และค่าเดินทางไปและกลับจากกรุงเทพถึงค่าย (เป็นเงิน ประมาณ 85,000.- บาท) The Johns Hopkins Center for Talented […]

ค่าย Hualaem October Camps 2019

มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคมมีปรัชญาการพัฒนาหัวแหลม ให้พวกเราได้พัฒนาเป็นคนดี มีปัญญาและสร้างแต่สิ่งที่เป็นคุณ มีประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และ ต่อทุกสิ่งที่แวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ค่ายหัวแหลมให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบบองค์รวม ให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือทำ เรียนรู้ลึกซึ้งด้วยตนเอง ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เพิ่มความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น มีความรอบรู้ และมีความสามารถในการเรียนที่สูงขึ้นอย่างแท้จริง ค่ายหัวแหลมตุลาคม 2019 นี้ จะจัดที่บ้านหัวแหลม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 6-10 และ 10-14 ตุลาคม 2562 กำหนดการรับสมัครรับสมัคร                 วันพุธที่ 7 สิงหาคม2562หมดเขต                 วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ประกาศผล             วันจันทร์ที่ 9กันยายน 2562ยืนยันการเข้าค่าย   วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562กำหนดวันเข้าค่าย  […]

เอกสารประกอบการสมัครค่าย Hualaem October Camps 2019

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งอีเมล์มาที่ contact@hualaem.or.th สำหรับทุกหลักสูตร: ค่าย – 1   ระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2562 Hualaem Development-1 (HD-1) Hualaem Academy Preparation (HA-Prep) ค่าย – 2   ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2562 Hualaem English Enhancement-1 (HE-1) หลักสูตร “เป้าหมายสู่การเรียนที่สูงขึ้นและการสอบทุน”