ค่าย Hualaem Summer Camps 2019 (นักเรียนปัจจุบัน)

ค่ายหัวแหลม-ต่อเนื่อง 2019 เป็น Summer Residential Camps ช่วงปิดภาคการศึกษา ที่ พี่ๆ เพื่อนๆ น้อง ๆ หัวแหลม จะกลับมาบ้านหัวแหลม-เชียงของมาอยู่ด้วยกัน มาเรียนรู้และพัฒนาต่อเนื่องด้วยกัน มาช่วยกันจัดค่ายและดูแลน้อง ๆ รุ่นใหม่ที่มาจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยในปีนี้ Hualaem Summer Camps 2019 นี้ จะมี 4 ค่าย ดังนี้ค่าย-1   ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม  –  6   เมษายน 2562ค่าย-2   ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 23  เมษายน 2562ค่าย-3   ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 27  เมษายน 2562ค่าย-4   ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – […]

เอกสารประกอบการสมัครค่าย Hualaem Summer Camps 2019 (นักเรียนปัจจุบัน)

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งอีเมล์มาที่ contact@hualaem.or.th สำหรับทุกหลักสูตร: ค่าย – 1   ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม  –  6   เมษายน 2562 หลักสูตร Hualaem Academy – 1 หลักสูตร Hualaem Academy – 3 ค่าย – 2   ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 23  เมษายน 2562 หลักสูตร Hualaem Development – 1 หลักสูตร Hualaem English Enhancement – 2 ค่าย – 3   ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 27  เมษายน 2562 หลักสูตร […]

ค่าย Hualaem Summer Camps 2019 (นักเรียนใหม่)

ค่ายหัวแหลม 2019 เป็น โปรแกรมพัฒนาช่วงปิดภาคการศึกษา ( Summer Camps) ที่ให้นักเรียนจากจังหวัดต่าง ๆได้มาเจอกัน มาอยู่ด้วยกัน เรียนรู้และพัฒนาร่วมกันให้เป็นคนดี มีปัญญา และสร้างแต่สิ่งที่เป็นคุณ มีประโยชน์ทั้งต่อตนเองต่อผู้อื่น และ ต่อทุกสิ่งที่แวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ค่ายหัวแหลม เป็นค่ายที่มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคมเป็นผู้จัดขึ้น นักเรียนจะได้เรียนโดยตรงจากผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯที่เป็นอดีตนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (King’s Scholarship) และอดีตนักเรียนทุนรัฐบาลออสเตรเลีย (Colombo Plan Scholarship) นักเรียนจะได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองแบบองค์รวม (Whole person) ได้ฝึกเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเรียนได้ด้วยวิธีของตนเอง(Independent learner) ฝึกการมีสังคม การใช้ชีวิตและทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีความสุขในการเรียน นักเรียนจะได้เรียนในสิ่งที่ไม่มีในโรงเรียนปกติ โดยเริ่มจากหลักสูตรที่เตรียมให้เรียนรู้ด้วยตนเอง (Hualaem Development)  ตามด้วยหลักสูตรเพิ่มความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ที่สูงขึ้น (Hualaem English Enhancement) และหลักสูตรเตรียมให้มีความรอบรู้มีความพร้อมไปสู่การเรียนในมหาวิทยาลัย (Hualaem Academy) การรับสมัครนักเรียนใหม่ นักเรียนในปีการศึกษา 2561 กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.1, ม.2, ม.3, ม.4 และนักเรียนชั้น ป.6 ที่มีผลการเรียนดี […]