เอกสารประกอบการสมัครค่าย Hualaem October Camps 2018

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งอีเมล์มาที่ contact@hualaem.or.th สำหรับทุกค่าย: ค่ายช่วงที่ 1  (6-10 ตุลาคม 2561): ค่ายช่วงที่ 2 (10-14 ตุลาคม 2561): หลักสูตรพัฒนาเป็น TA /พี่ทีม/ผู้ช่วยพี่ทีม:

ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าค่ายหัวแหลม 2018 ช่วงที่ 2 และ 3

ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับเลือกเข้าค่ายหัวแหลม 2018 ช่วงที่ 2 หลักสูตร Hualaem English Enhancement 2 – 3 และ Hualaem Development 4 ระหว่างวันที่ 17 – 21 เมษายน 2561 ดาวน์โหลดประกาศ ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับเลือกเข้าค่ายหัวแหลม 2018 ช่วงที่ 3 หลักสูตร Hualaem Development 2 – 3 ระหว่างวันที่ 21 – 25 เมษายน 2561 ดาวน์โหลดประกาศ ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับเลือกเข้าค่ายหัวแหลม 2018 ช่วงที่ 2 – 3 สำหรับ HD-1 และ HE-1 หลักสูตร Hualaem Development 1 ระหว่างวันที่ 17 […]

ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าค่ายหัวแหลม 2018 ช่วงที่ 1

ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับเลือกเข้าค่ายหัวแหลม 2018 ช่วงที่ 1 หลักสูตร Hualaem Academy II และ IV ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 7 เมษายน 2561 ดาวน์โหลดประกาศ

ค่าย Hualaem Summer Camps 2018

มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม มีปรัชญาการพัฒนาหัวแหลม ให้พวกเราได้พัฒนาเป็นคนดี มีปัญญา และสร้างแต่สิ่งที่เป็นคุณ มีประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และ ต่อทุกสิ่งที่แวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ค่ายหัวแหลมให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบบองค์รวม ให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือทำ เรียนรู้ลึกซึ้งด้วยตนเอง ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เพิ่มความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น มีความรอบรู้ และมีความสามารถในการเรียนที่สูงขึ้นอย่างแท้จริง ปี 2018 นี้ ค่ายหัวแหลมมีกิจกรรมในหลักสูตรต่างๆให้เข้าร่วมจำนวน  3 ค่าย ที่บ้านหัวแหลม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ดังนี้ Hualaem Camp-1                วันที่ 25 มีนาคม – 7 เมษายน 2561 Hualaem Camp-2                วันที่ 17-21 เมษายน 2561 Hualaem Camp-3                วันที่ 21-25 เมษายน 2561 และในปีนี้ ค่ายหัวแหลมจะรับสมัครนักเรียนใหม่ และ นักเรียนหัวแหลมปัจจุบัน ดังนี้ นักเรียนหัวแหลมปัจจุบัน หมายถึง นักเรียนหัวแหลมเดิมที่เคยเข้าค่ายหัวแหลม-เชียงของ หรือ […]

เอกสารประกอบการสมัครค่าย Hualaem Summer Camps 2018

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งอีเมล์มาที่ contact@hualaem.or.th สำหรับทุกค่าย: Hualaem Camp-1  (วันที่ 25 มีนาคม – 7 เมษายน 2561): Hualaem Camp-2 (วันที่ 17-21 เมษายน 2561): Hualaem Camp-3 (วันที่ 21-25 เมษายน 2561):