เป็นคนดี มีปัญญา สร้างคุณประโยชน์

ปรัชญาของมูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม ให้ทุกคนที่มาร่วมงานกันได้เป็นคนดี มีปัญญา และสร้างคุณประโยชน์ทั้งต่อตนเองให้มีการพัฒนาที่เจริญและก้าวหน้า ทั้งต่อผู้อื่นและสังคม และต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

ประกาศ

แจ้งเลื่อนการจัดค่ายหัวแหลม 2020 ที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 18 - 26 เมษายน 2563 จากสถานการณ์ที่ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส ค่ายหัวแหลม 2020 สำหรับนักเรียนรุ่นใหม่ หลักสูตร Hualaem Development 1 (HD-1) และ Hualaem English Enhancement (HE-1) ในปีนี้ จำเป็นต้องเลื่อนออกไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น จึงจะมีการพิจารณาใหม่ถึงกิจกรรมที่จะจัดให้กับเด็กๆ ต่อไป